วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบ สัสดี ยศ.ทบ.สวัสดีครับ


                  หากพี่ ๆ น้อง ๆ เป็นอีกคนที่อยากจะพิชิตข้อสอบของกรมยุทธศึกษาทหารบกเพื่อเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญบัตร ผมมีแนวข้อสอบ สรุปเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ และเทคนิคการอ่านตำรา เทคนิคการทำข้อสอบ ที่ผมได้รวบรวมด้วยตัวเอง ทุกวิชา โดยเฉพาะของสายงานสัสดี ผมได้รวบรวมไว้พอสมควร ผมสอบ ที่ ยศ. สองครั้งครับ ครั้งแรกได้แค่ไปดูแนวข้อสอบ ครั้งที่สองถึงประสบความสำเร็จและสอบได้ลำดับต้น ๆ ผมคิดว่าการจะได้เป็นนายทหารมันไม่ใช่อาศัยดวงอย่างเดียว แต่เราต้องมีความพร้อมทางด้านความรู้พอสมควร  “ เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"  วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ครับ
                  ๑.ภาคเช้าความรู้ความสามารถทั่วไป
                          วิชาภาษาไทย
                          วิชาภาษาอังกฤษ
                          วิชาศาสนาและศีลธรรม
                          ความรู้รอบตัว
                    ทุกสายงานทุกตำแหน่งสอบเหมือนกันหมดครับ
                    ๒.สายงานสัสดี
                           พรบ.รับราชการทหาร ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
                           คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๑๗๓
                           คำสั่งกองทัพบกที่ ๒๙
                           บันทึกข้อตกลงฯ
                           ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเตรียมพล ๒๕๑๕
                           ประกาศของคณะปฏิวัติและ พรฎ. ที่เกี่ยวข้อง
                           และ แก้ไข เพิ่มเติม ในระเบียบและคำสั่ง ต่าง ๆ

 ผมจะส่งเป็นไฟล์เอกสารให้นะครับ    
                          สรุปเนื้อหาวิชาทั่วไป 4 วิชา พร้อมแนวข้อสอบ
                          ตำราสายงานสัสดี แก้ไขเพิ่มเติม
                          แนวข้อสอบสายงานสัสดี ประมาณ  สองพันข้อ (อาจซ้ำกันบ้าง)
                          แนวข้อสอบสัสดีเฉลย  (เด็ด ๆ)    ประมาณ หนึ่งพันข้อ
                          คลิปเสียง mp3 วิชาสายงานสัสดี เอาไว้ฟังหากไม่มีเวลาอ่าน
                          และคำแนะนำ จะอ่านหนังสืออะไร อ่านเล่มใหน ?  จึงจะตรง ที่สุด
                                             

เฉพาะท่านที่สนใจจริงๆ ค่อยติดต่อมาน่ะครับ   ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยจริง ๆ เมื่อเทียบกับที่ท่าน จะได้
สนใจ  แอ๊ด facebook มาเลยครับ อีเมลสำหรับแอ๊ดเฟสบุ๊ค  lovepraracha85@gmail.com เท่านั้นครับ

"เมื่อเห็นได้ชัดแล้วว่าเป้าหมายยังไกลเกินเอื้อม

จงอย่าปรับเปลี่ยนเป้าหมาย แต่จงปรับเปลี่ยนวิธีทำ"

- - - ขงจื๊อ - - -

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น